top of page

You Financial Matters

by: Maribel Bulayo

Accountant/ Entrepreneur

Your one-stop reading haven related to finance, money, investment and businesses. 

Nahihirapan ka bang mag-budget? Ubos lagi ang sahod? Lagi na lang may utang? Let's find ways to handle your financial concerns. Kung financially stable ka naman baka naghahanap ka o gusto mo  magkaroon ng alternative source of income tulad ng legit na investments at businesses. Welcome ka dito sa page na ito.

YOUR FINANCIAL MATTERS.png
Home: Blog2